İktidarsızlığın Çaresi Viagra

cinsel - İktidarsızlığın Çaresi Viagra

Erkeklerde Cinsel İktidarsızlık ve Viagra


Bu yazı Viagra ve erkeklerde cinsel iktidarsızlık mevzusunda yapılmış bilimsel bir çalışmanın istatistiksel sonuçlarını anlatmak üzere yazılmıştır. Dolayısıyla, erkeklerde cinsel iktidarsızlık konusunun medikal yönüne ışık tutmak için yazılmış bir yazı değildir.
İktidarsızlık için doktor tarafından yazılan Viagra şeklinde ilaçların ilişkilere yarar getirip getirmediğini araştıran bu bilimsel inceleme bakalım neler bulgulamış:

Araştırmacılar Viagra benzer biçimde ilaçların insan ilişkilerini iyi mi etkilediğini araştıran toplam 40 çalışmanın neticelarını değerlendirdi. Bu tür çalışmalara mega-araştırma denir. Daha önce yapılan araştırmaların sonuçlarından ortak bir çıkarıma gidilip gidilemeyeceği ölçülür.

Viagra gibi ilaçların hanım-adam ilişkisinde düzelme sağlayıp sağlamadığını araştıran bu çalışma aslen PDE5 inhibitörlerine baktı. PDE5’ler kan damarlarının gevşemesine niçin oluyor. Araştırma öncesinde hem PDE5 inhibitörleri incelendi bununla birlikte katılımcılara sorular soruldur. Cevapların adamların genel anlamda mutlu olup olmadıklarına ışık tutması bekleniyordu.

Adamların çoğunluğu evliliklerinde birlikteliğin iyi olduğunu sadece cinsel yaşamlarının tatminkar olmadığını rapor etmişlerdi. Katılımcıların ezici çoğunluğu depresif semptomları da rapor etmişti. Çalışmanın sonucunda yine aynı ölçümler yapılarak aynı sorular soruldu. Neticelara bakılırsa Viagra kullanıcıları katılımcılar yaşam kalitesinde ve yaşam beklentilerinde daha iyiye gitmemişlerdi. Doğrusu hayata heves artmamış, genel tatminkarlık yükselmemiş ve ilişkide aslına bakarsanız var olanın ötesinde iyileşme görülmemişti.

Bu çalışma sex İlaçları isimli prestijli bir dergide yayınlandı. Neticelara nazaran Viagra fiziksel açıdan işe yarasa da psikolojik yönden sorunların çözümüne yaramamıştır.
Araştırmacılar hep bir ağızdan şöyle diyor: “İktidarsızlık ve sertleşme gibi problemlere çözüm bulmak suretiyle ruhsal sorunların çözülmesini de beklemek çocukça olur.” Ve ekliyorlar “Mutluluk komplike bir duygudur. Birçok çift ruhsal terapiye başlamalı, halihazırda terapi alıyorlarsa devam etmeliler.”

Çalışma sonuçları özellikle şu mevzuya dikkat çekiyor:
Cinsel iktidarsızlığın negatif etkisi cinselliğin ötesinde bir sorundur. Cinsel iktidarsızlık bozukluğu hem emosyonal (duygusal) aynı zamanda ruhsal durumu direkt etkilemektedir.
Uzmanlar sertleşme ve iktidarsızlık sorunları olan erkeklerin hem fiziksel ve bununla beraber psikolojik terapi almalarını ve bu ikisini bir arada götürülmelerini öneriyorlar. Cinsel iktidarsızlık yaşlı erkeklerde daha belirgin bir problemdir. 65 yaş üzeri erkeklerin yüzde 60’ını etkiler. 40 yaş itibariyle bu problemden muzdarip olan erkeklerin, adam nüfusuna oranı ise yüzde 40 civarındadır.

Araştırmacı ve uzman kadro sonuç olarak terapi öneriyor. Özellikle ruhsal iyi halin genel yaşam kalitesine yansıyacağı görüşündeler. Ve diyorlar ki: erkek cinsel iktidarsızlığı Viagra gibi ilaçlarla fizyolojik boyutta çözülebilir. Ama iktidarsızlık diyabet ile ilintili olsa bile, fizyolojik ve ruhsal tedavi eş zamanlı götürülmelidir. Buna paralel olarak cinsel ve aile danışmanlığından da destek alınmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir